mer--sendo--

Khuyến mãi các sàn khác:

    Công ty Cổ phần Sendo là một nhà bán lẻ thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử Việt Nam. Nó là một công ty con của Tập đoàn phần mềm Việt Nam tập đoàn FPT