Các loại thẻ bảo hiểm tại Vinmec

Cập nhật: 6 tháng trước
Bắt đầu: 18/09 Kết thúc: 03/12 Tình trạng: Kết thúc

Thẻ bảo hiểm Vinmec liên kết Bảo Việt-Nhân đôi quyền lợi từ Vinmec và Bảo việt, bảo lãnh đến hơn 1 tỷ đồng giá chỉ từ 5.300.000đ.

Ưu đãi độc quyền khi dùng Thẻ Bảo hiểm Vinmec:

 • Miễn phí tới không giới hạn số lần khám chuyên khoa
 • Tặng 1 chương trình khám tổng quát giá trị tới 7.7 triệu đồng;
 • Ưu đãi đến 50% các lần không đặt hẹn
 • Sau 15 ngày kích hoạt thẻ giảm đến 30% chi phí điều trị nội trú.

Quyền lợi từ bảo hiểm Bảo Việt: 

 • Bảo lãnh thanh toán tối đa chi phí phẫu thuật nội trú ốm đau, tai nạn cho chủ thẻ lên tới 1.050.000đ;
 • Được sử dụng và áp dụng quyền lợi linh hoạt tại hệ thống Bệnh viện và phòng khám hợp pháp trên toàn quốc.

Có 4 loại thẻ Bảo hiểm Vinmec tương ứng với những ưu đãi khác nhau:

4 loại thẻ Bảo hiểm Vinmec

1. Thẻ Bảo hiểm Vinmec Standard giá 5.300.000đ:

 • Miễn phí 4 lần khám chuyên khoa;
 • Tặng 1 gói khám tổng quát trị giá 2.200.000đ;
 • Ưu đãi 10% các lần khám không đặt hẹn ngoài và 4 lần miễn phí trên;
 • Hỗ trợ 10% chi phí điều trị nội trú sau 15 ngày kích hoạt thẻ;
 • Bảo hiểm Bảo Việt bảo lãnh thanh toán chi phí phẫu thuật nội trú lên tới 63.000.000đ.

2. Thẻ Bảo hiểm Vinmec Premium giá 9.900.000đ:

 • Miễn phí 07 lần khám chuyên khoa;
 • Tặng 1 gói khám tổng quát trị giá 4.500.000đ;
 • Ưu đãi 20% các lầ nkhám không đặt hẹn ngoài và ngoài các lần miễn phí trên;
 • Hỗ trợ 20% chi phí điều trị nội trú sau 15 ngày kích hoạt thẻ
 • Bảo hiểm Bảo Việt bảo lãnh thanh toán chi phí phẫu thuật nội trú lên tới 210.000.000đ

3. Thẻ Bảo hiểm Vinmec Platinum giá 15.800.000đ:

 • Miễn phí 11 lần khám chuyên khoa;
 • Tặng 1 gói khám tổng quát trị giá 5.500.000đ;
 • Ưu đãi 30% các lầ nkhám không đặt hẹn ngoài và ngoài các lần miễn phí trên;
 • Hỗ trợ 25% chi phí điều trị nội trú sau 15 ngày kích hoạt thẻ
 • Bảo hiểm Bảo Việt bảo lãnh thanh toán chi phí phẫu thuật nội trú lên tới 420.000.000đ.

4.Thẻ Bảo hiểm Vinmec Ruby giá 30.300.000đ:

 • Miễn phí không giới hạn số lần khám chuyên khoa;
 • Tặng 1 gói khám tổng quát trị giá 7.700.000đ;
 • Ưu đãi 50% các lần khám không đặt hẹn;
 • Hỗ trợ 25% chi phí điều trị nội trú sau 15 ngày kích hoạt thẻ
 • Bảo hiểm Bảo Việt bảo lãnh thanh toán chi phí phẫu thuật nội trú lên tới 1.050.000.000đ.

Lưu ý khi dùng Bảo hiểm Vinmec:

 • Không áp dụng đồng thời với các hình thức khuyến mãi khác
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày kích hoạt thẻ
 • Được áp dụng quyền lợi bảo hiểm tại hệ thống Bệnh viện hợp pháp trên toàn quốc.