Tết sách online nhận ngay quà tặng

Cập nhật: 7 tháng trước
Bắt đầu: 02/01 Kết thúc: 15/01 Tình trạng: Kết thúc

Chương trình Tết sách online nhận ngay quà tặng: khi mua ĐH sách từ 250k khách hàng sẽ được nhận 01 món quà tặng bất ngờ trong giỏ hàng. Quà tặng sẽ thay đổi mỗi ngày cho đến khi chương trình kết thúc. Thời gian áp dụng: 01/01/2019 - 15/01/2019 . Áp dụng với các sản phẩm sách dp Tiki Trading phân phối