Chính sách miễn phí vận chuyển của Shopee tháng 3 năm 2019

Cập nhật: 5 tháng trước
Bắt đầu: 02/03 Kết thúc: 31/03 Tình trạng: Kết thúc

SHOPEE - CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 03/2019

Từ ngày 01/03/2019 Shopee sẽ chính thức áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển (MPVC) mới như sau:

cccccc black black; border-image: initial; background: #a8d08d; padding: 1.5pt 2.25pt; height: 15px; width: 144.4px;" valign="top">

Thời gian áp dụng

cccccc; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; background: #a8d08d; padding: 1.5pt 2.25pt; height: 15px; width: 331.6px;" valign="top">

Loại đơn hàng

cccccc; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; background: #a8d08d; padding: 1.5pt 2.25pt; height: 15px; width: 130px;" valign="top">

Giá trị đơn hàng

01/03/2019

Cùng tỉnh/tp

150k

Khách tỉnh/tp

250k

Shopee Mall

150k

Gói MPVC 99K và các chương trình chọn lọc

99k

 

Cụ thể: 

Khách hàng sẽ được giảm phí vận chuyển (tối đa 40k) khi áp dụng mã MPVC cho:
+ Đơn hàng trị giá từ 150k, mua từ Shopee Mall hoặc từ Shop thuộc cùng tỉnh/ thành phố
+ Đơn hàng trị giá từ 250k mua từ Shop khác tỉnh/ thành phố
+ Đơn hàng trị giá từ 150k mua từ Shopee Mall
+ Gói MPVC 99K và các chương trình chọn lọc có đơn hàng trị giá từ 99k